Do czego służą grodzice

W celu zabezpieczenia wykopu, a tym samym budynków czy też zapewnienie ochrony brzegów rzek przed erozją itd. można zastosować odpowiednie środki by przeciw działać temu. Jednym z takich wariantów jest użycie grodzic winylowych.

Sposoby zabezpieczenia ścian wykopów – grodzice winylowe

trwałe grodziceWspółczesne środowisko w jakim żyjemy ulega ciągłym zmianom, dotyczy to zarówno mieszkańców miast oraz przyrody. W celu ochrony przed wystąpieniem negatywnych skutków jej zjawisk: erozji brzegów rzek, powodzi, regulacji koryta rzek zagrożonych ekologicznie. Stanowić też może jako istotne narzędzie przy budowie zapór i kanałów, zabezpieczaniu dróg, budowie zbiorników wodnych lub murów oporowych itd. Istnieje możliwość zastosowania trwałe grodzice winylowe. Grodzice winylowe wykonane mogą być z różnych elementów: stal, tworzywo sztuczne lub drewno. Tymczasowe grodzice mogą być odzyskiwane, tym samym obniżając koszty robót. trwałe grodzice pozostawione w ziemi stosowane są przy budowanie np. kondygnacji budynków podziemnych. Grodzice charakteryzują wyjątkową trwałością i szczelnością. Nie wymagają konserwacji, a co za tym idzie są w 100% ekologiczne i podlegają recyklingowi. Konstrukcyjnie grodzice są lekkie i odporne na wstrząsy. Posiadają doskonałe właściwości mechaniczne i są jednocześnie odporne na zanieczyszczenia, promieniowanie UV oraz korozję. Dostępna jest w wielu wersjach koloru. Montowanie grodzic może następować za pomocą trzech metod: wbijania, wwibrowania lub wciskania statystycznego.Ważne by zastosowanie tego typu środków przyniosło pożądany skutek.

Grodzice winylowe stosowane są do zabezpieczenia wykopów głębokich. Ten system umocnień pozwala na zabezpieczenie gruntów za pomocą łączenia elementów w systemie harmonijnym. Pozwala to za zachowanie odpowiedniej właściwości i szczelności.