Osiedle na medal

Celem zachęcenie mieszkańców osiedla do większej aktywności na rzecz lokalnej społeczności zarząd rejonu „Daszyna” zorganizował konkurs na dofinansowanie najbardziej potrzebnych według mieszkańców zmian, które należałoby wprowadzić na danym osiedlu – kwota dofinasowania opiewała na 25 tysięcy złotych.

Kosze na śmieci to ważny element

osiedleUdział w plebiscycie był dobrowolny i cieszył się wielkim powodzeniem wśród mieszkańców – chęć wzięcia udziału w konkursie wyraziły wszystkie osiedla owego rejonu. Wybrano specjalną niezawisłą i obiektywną komisję, w której skład weszli między innymi burmistrz miasta, przewodniczący koła miejskiej ekologii oraz lokalni działacze społeczni. Zwycięzca został wyłoniony na podstawie przygotowanych przez mieszkańców osiedla prezentacji, w których głównym punktem był przedstawienie proponowanych zmian, ich wpływu na podniesienie jakości życia jego mieszkańców oraz kosztorysu i sposobu realizacji owych planów. Zwycięzca mógł być niestety tylko jeden – uznanie komisji oraz nagrodę zdobyło osiedle „XX-lecia”. Mieszkańcy zaproponowali szereg zmian między innymi renowację placu zabaw dla dzieci; zmianę starych i zniszczonych już pojemników na śmieci na kosze metalowe, które są znacznie bardziej funkcjonalne i pojemne. Ważnym elementem zmian było wprowadzenie lepszej organizacji segregacji i utylizacji śmieci – mieszkańców proponowali między innymi rozmieszczenie w strategicznych punktach osiedla różnorodnych punktów wyrzucania problematycznych odpadów. Chodziło przede wszystkim o pojemniki na psie odchody oraz pojemniki na leki przeterminowane.

Zwrócono także uwagę na wadliwe oświetlenie niektórych bloków, które można by wymienić na energooszczędne czujniki światła, reagujące na ruch. Przekazanie czeku oraz uroczyste zakończenie konkursu planowane jest na 20 sierpnia bieżącego roku.

Więcej w temacie koszy czy pojemników na psie odchody można znaleźć na: koszetormet.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *