Spawanie tytanu

Spawanie to dość łatwy i w miarę przyjemny proces, o ile spawamy materiały łatwo spawalne takie jak stale i jej pochodne. W przypadku innych materiałów sprawy się komplikują, gdyż konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków przebiegu procesu spawania. Jednym z takich materiałów jest właśnie tytan, a o jego spawaniu kilka słów zostanie zamieszczonych poniżej.

Jak fachowo spawać wyroby z tytanu ?

fachowe spawanie tytanuTytan to dość nietypowy materiał, jeśli chodzi o jego spawanie, bowiem wykazuje silne powinowactwo do gazów atmosferycznych w stanie ciekłym, a nawet już w nagrzanym. Lecz co te słowa tak właściwie oznaczają ? Otóż wiąże się to z tym, że podczas spawania w miejsce spoiny bardzo łatwo wnikają gazy atmosferyczne. Jest to bardzo niepożądane zjawisko w procesie spawania tytanu. Jakąkolwiek metodą by się go spawało, zawsze należy zastosować osłony gazowe spoiny, na przykład osłonę z gazów obojętnych, zazwyczaj jest to argon lub hel. Dzięki temu do spoiny nie wnikną żadne pogarszające właściwości wyrobu substancje. Każde fachowe spawanie tytanu to dość długie przygotowywanie detali do spawania, należy dobrze oczyścić i odtłuścić miejsce łączenia, gdyż w przeciwnym wypadku nie otrzymamy dostatecznie mocnego złącza. Warto wspomnieć o metodach, którymi można spawać tytan. Mamy tutaj całą gamę metod, począwszy od spawanie łukowego elektrodą topliwą, przez spawanie łukiem krytym, aż po mało popularne spawanie laserem.

Zatem w przypadku spawania tytanu, problemu nie stanowi wybór metody spawania, lecz kwestia ochrony rozgrzanego złącza przed wnikaniem szkodliwych pierwiastków. Bowiem każdy taki pierwiastek zdecydowanie pogarsza jakość wyrobu. A chcąc być profesjonalistą w tej branży, należy dbać o jakość wszystkich spawanych wyrobów tytanowych.