Technika po niemiecku

Praca tłumacza technicznego wymaga orientacji w wielu branżach. Obszar techniki jest tak szeroki, ze trudno przewidzieć, z jakiej dziedziny otrzyma się tekst do tłumaczenia. Z kolei każda branża ma swoje specyficzne słownictwo. Trzeba się w nie wgłębić, aby dobrze przełożyć tekst. Nie należy się dziwić, ze często specjalistycznych tekstów nie można przetłumaczyć od ręki. To wymaga czasu.

Nie tylko dokumentacja techniczna

tłumacz techniczny - niemieckiPrzekład powinien być zrozumiały dla odbiorcy, rzetelny i dokładny. Tłumacze techniczni biegle władają językiem obcym w mowie i piśmie, a często również żargonami z wielu dziedzin techniki. Im bardziej doświadczony tłumacz, tym lepiej zna tematykę techniczną, a nierzadko jest wybitnym specjalistą w danej branży. Często tłumaczeniami zajmują się technicy, inżynierowie i naukowcy mający na co dzień styczność z daną gałęzią przemysłu. Podobnie jest w moim przypadku, bowiem z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa. Drugi mój zawód to właśnie tłumacz techniczny – niemiecki. Ten język jest dość popularny, bowiem z tym sąsiadem Polska prowadzi ożywiona wymianę handlową i biznesową. Dodam, że w pracy tłumacza przydaje się również znajomość terminologii prawniczej. Nieraz bowiem trzeba zając się chociażby dokumentacją przetargową, co wymaga orientacji w instytucjach prawa zamówień publicznych. Często również tłumaczy się umowy czy kontrakty handlowe. Każdy tłumacz dba więc o swoją wszechstronność.

Aby utrzymać się na rynku, należy cały czas pogłębiać swoją wiedzę. Ciągle pojawiają się przecież jakieś techniczne nowinki, a co za tym idzie, nowe słownictwo i niespotykane wcześniej rozwiązania. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do informatyki i elektroniki, gdzie wiedza bardzo szybko dezaktualizuje się i należy na bieżąco ją rozwijać i uzupełniać.